Menu

Formål

§2: Foreningens formål er at tilbyde fodbold for alle samt udvikle Brande IF og det enkelte menneske 

Dette gøres gennem glæde, hvor tryghed, socialt samvær, leg, troværdighed/ærlighed, fællesskab og klubånd er de bærende elementer. Kvalitet, engagement og åbenhed skal præge alle aktiviteter, som søges løst via samarbejde med respekt for hinanden, og plads til kreativitet. 

Følgende ting skal kendetegne Brande IF i fremtiden. Overskriften er et hovedemne/mål, og underteksten viser, hvordan vi skal bestræbe os på at nå dette mål. 

Tryghed:

 • De ydre rammer skal være stabile for spillerne. Især de yngste spillere skal have samme omklædningsrum og træningsbane sæsonen igennem.
 • Positive voksne og positiv atmosfære skal præge hverdagen.
 • Genkendelse ved trænere, holdledere og øvrige spillere, hvilket betyder at der skal være en fast person/-gruppe omkring spillerne og at de mindste spillere ikke skal rykkes mellem forskellige hold.

 Socialt samvær:

 • Forældreforeningen eller lignende udvalg skal lave arrangementer til at fremme det sociale samvær i klubbens ungdomsafdeling.
 • Alle tilbydes at deltage i stævner, hvilke der dog ikke nødvendigvis betales af BIF.
 • Diverse arrangementer.
 • Den enkelte årgang træner samme tid, og der praktiseres en vis grad af samtræning mellem holdene i de enkelte afdelinger. Dette betyder, at holdene er en afdeling i klubben og ikke en afdeling i afdelingen.
 • Alle skal på hold og alle skal spille kampe ? ikke kun de sidste 5 min.

Leg:

 • Fodbold = leg (med bold). Bolden skal bruges så meget som muligt ? selv ved fysisk træning er boldøvelser bedre end løbeture.
 • Legen skal være et element i den daglige træning.

Troværdighed:

 • Aftaler overholdes gensidigt (trænere, spillere, forældre og udvalg)

 Ærlighed / åbenhed:

 • Dialogen i Brande IF skal være præget af åbenhed og ærlighed.
 • Der skal være plads til og mulighed for ytring af ris og ros.

 Fællesskab:

 • Der skal skabes en fællesskabsfølelse i klubben og i den enkelte afdeling (fx deltagelse i BIF-CUP, alle tilbydes deltagelse i afslutningsfest).
 • Forældreforeningen eller lignende udvalg arrangerer klubaftner for alle spillere i diverse aldersgrupper.
 • Gennem samarbejde ? alle som færdes i klubben ? ung som gammel ? har et fælles ansvar for, at klubben fungerer (hjælpe ved arrangementer (BIF-CUP) m.m.)
 • Empatisk indlevelse ? at kunne sætte sig i andres sted.

 Klubånd:

 • Fællesskabet er den primære forudsætning for tilstedeværelse af klubånd.
 • At sætte klubben højt ? huske at man repræsenterer klubben. Man skal overholde klubbens regler.
 • Stolthed ? vi er fra BIF.
 • Kendetegn ? vi er fra BIF.
 • Tilhørsforhold ? glæde ved at komme i foreningen.

 Kvalitet:

 • Kursus / uddannelse til trænere og ledere på alle niveauer.
 • Modenhed ? man skal kunne løfte den opgave, man sættes til at løse.
 • Omsorgsperson ? vise omsorg og interesse for den enkelte spiller og øvrige personer og hold i klubben.
 • Ansvarsbevidsthed.

 Engagement:

 • Spillere, trænere og ledere møder forberedte til kampe, træning, møder og andre arrangementer.
 • Motivation.
 • Vise interesse for andre end sig selv og sit eget hold.
 • Udføre opgaver (for holdet / klubben ? fx kørsel og vask)

 Respekt:

 • Behandle de materielle ting ordentligt (inventar / materialer).
 • Der skal være plads til forskellighed, men samtidig skal fællesskabet og klubben respekteres.
 • Der skal vises respekt for vedtagne beslutninger som de forskellige udvalg (bestyrelse og ungdomsudvalg m.fl.) træffer.
 • Man skal indordne sig under klubbens værdier, regler og normer.

 Kreativitet:

 • At turde
 • At være spontan / impulsiv.
 • Idebank
 • Samarbejde med andre foreninger
 • ?Plejer er død?!!!
Luk