Menu

FCM teknikmærke

FCM har udarbejdet et koncept for teknisk træning, hvor glæde, tryghed og udvikling er nøgleord, og som giver spillere – dreng som pige – i alderen indtil 16 år mulighed for at fordybe sig. Det handler om, at børn igen skal ud på banerne og lege, og samtidig får børnene mulighed for at se, hvor langt de kan komme med det, de nu engang arbejder med. Dette er tanker og træning, som Brande IF kan stå helt inde for, og klubben har derfor besluttet at gå forrest i implementeringen af FCM Teknikmærke. 

Brande IF opfordrer fremover sine trænere til evt. én gang ugentlig at træne målrettet omkring FCM Teknikmærke, så spillernes generelle niveau hæves på samtlige klubbens hold. Det er målet på sigt at ansætte én eller flere trænere som kan fungerer som FCM Teknikmærkeambassadører, hvilke der bl.a. har til opgave at hjælpe trænerne på samtlige årgange i ungdomsrækkerne med implementeringen af FCM Teknikmærke m.m. Indtil denne er ansat opfordres træneren til at arbejde målrettet med disse øvelser, der gavner både den enkelte spiller, hold og slutteligt klubben.  

Når en spiller har aflagt prøve i alle de tekniske discipliner og bestået dem alle omkring det pågældende FCM Teknikmærke, vil FCM Teknikmærkeambassadøren rekvirere spillerens FCM Teknikmærke indeholdende et diplom samt specialfremstillet FCM Teknikmærkenøglering og t-shirt, som synlige beviser for de opnåede resultater. Det skal bemærkes at denne udgift skal afholdes af spilleren selv - men det vigtigste er at man træner bruger øvelserne.


Læs evt. mere om FCM Teknikmærke på 
www.fcmklubsamarbejdet.dk, hvor spillerne også selv kan finde masser af information lige til at udskrive – og så kan man selvfølgelig også herfra se de udarbejdede FCM Teknikmærkefilm, hvor en af BIFs egne spillere, Kristian Koch Jensen, har fået lov at medvirke.  

Hvem har bestået:
Se hvilke BIF-spillere, der allerede har bestået et FCM Teknikmærke her.http://www.fcmklubsamarbejdet.dk/?kat=83

Luk